ก.ค.ศ.นำร่องใช้เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่

สวัสดีครับ
ไม่หนี ไม่หาย
01
กำจร”มอบนโยบายสำนักงาน ก.ค.ศ.ย้ำงานต้องเชื่อมโยงกับคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียน เตรียมนำร่องใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในการขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ-วิทยฐานะเชี่ยวชาญ วันนี้(14 พ.ค.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้มอบมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการดูแลความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งเรื่องวิทยฐานะ เงินเดือนครู โดยตนอยากให้ทุกเรื่องที่ ก.ค.ศ.ดำเนินการมีความผูกพันและเชื่อมโยงกับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน โดยเฉพาะเรื่องการขอมีวิทยฐานะ ที่เวลานี้ ก.ค.ศ.ได้เห็นชอบในหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ปรับใหม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเริ่มนำร่องทันที หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งหลักสูตรการทดสอบฉบับใหม่มาให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อใช้ในการทดสอบและประเมินครูก่อนเข้าสู่กระบวนการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะรูปแบบใหม่ ซึ่งจะยึดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กเป็นสำคัญ โดยสาเหตุที่จะต้องใช้วิธีนำร่องก่อน เพราะอาจต้องมีการปรับแก้ไข เพื่อให้เกณฑ์เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า หลักการของหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) มีดังนี้ 1.การประเมินตามหลักเกณฑ์นี้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยประเมินจากผลในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เน้นคุณภาพ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของผู้เรียน 2.ต้องสามารถขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 3.ใช้ห้องเรียนและนักเรียนเป็นฐาน โดยให้มีการประเมินการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา ซึ่งจะทำให้ครูไม่ทิ้งห้องเรียน 4.ผู้ที่ขอรับการประเมินต้องมีความรู้ในสาขาวิชาที่สอน โดยต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเชิงทฤษฎี และประเมินประสบการณ์วิชาชีพจากส่วนราชการต้นสังกัดก่อนยื่นคำขอรับการประเมิน5. เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง และคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน วิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนด และ 6. หลักเกณฑ์การประเมินนี้ใช้สำหรับประเมิน เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง “หลักเกณฑ์ดังกล่าวถือว่ามีผลในทางปฏิบัติแล้ว โดยหากสพฐ. ส่งหลักสูตรการทดสอบฉบับใหม่ให้ ก.ค.ศ. ครูที่ต้องการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะก็จะต้องใช้เกณฑ์ใหม่ทันที ซึ่งตามกำหนดจะต้องส่งให้ ก.ค.ศ.ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ขณะเดียวกัน ก.ค.ศ.กำลังเร่งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว13 เดิม ซึ่งยังมีค้างอยู่ประมาณ 500 คน ให้เรียบร้อย และหากใครไม่ผ่านการประเมินก็สามารถยื่นได้อีกครั้งตามหลักเกณฑ์ใหม่ “เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าว.“ ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่ คลิกที่นี่ ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

ครับ ครูที่จะขอมีวิทยะฐานะทุกท่านจงประสบโชคดีครับ

ขอพลังจงมีแก่ท่าน

สวัสดีปีใหม่2558

สวัสดีปีใหม่ครับ
2558

001

สุข …….สมหวังปีใหม่ได้มาพบ
สันต์……ประสบสดใสได้สมหวัง
วัน…….. ที่ดีจงมีทุกที่ทาง
ปีใหม่…. ย่างเข้ามาใหม่ให้สุขเอย

ขอพลังจงมีแก่ท่าน

องค์ปัจฉิม:เขตพื้นที่กับการตรวจผลงาน

ด้วยบางเขตพื้นที่ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจผลงานโดยไม่ยึดระเบียบการเยียวยา กลับไปใช้เกณฑ์เดียวกับการส่งผลงานปกติ ไม่ทำความเข้าใจกับผู้ตรวจว่าเป็นการเยียวยาที่มีกฎเกณฑ์และวิธีการเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในระเบียบแล้ว ทำให้เกิดปัญหามากมาย ขณะที่พิมพ์อยู่นี้ไม่ทราบว่า สพป. ……..เขต 2 ผ่านหมดรึยัง เฮ้อ……กรรม……ผอ.สพป.ก็ย้ายหนีไปแล้ว ครับเป็นกำลังใจให้ครูทุกท่านครับ การตั้งใจสอนศิษย์ก็คงมีความดีย้อนกลับมาตอบแทนครูทุกท่าน
ขอให้ครูทุกท่านที่เข้าเกณฑ์ทุกท่านได้นำระเบียบการพัฒนาครูไปศึกษาและเข้าหาปรึกษาผู้ที่เข้าใจครูจริงๆถึงระเบียบ อาทิ
อกคศ.เขต โดยเฉพาะตัวแทนครู ผู้ประสานงานเขต ผอ.เขต อย่าให้เกิดปัญหาการนำระเบียบไปใช้เลย ตรวจผลงานตามเกณฑ์ใช้เวลาปีกว่า……เซ็งครับ ครูเชื่อไหมครับบางจังหวัดตรวจตามเกณฑ์ใช้เวลานานมากครับ 1 วัน……….5555555………….
ครับขออนุญาติรำพันเพียงนี้  ครูควรจับมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ขอให้โชคดีทุกท่าน
ขอพลังจงมีแก่ท่าน

เปิดกล่องชอล์ค ปีการศึกษา2557

สวัสดีครับ

พบกันในภาคเรียนแรกปีการศึกษา 2557

ขอแสดงความยินดีกับครู คศ.3 จากหนังสือ ก.ค.ศ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 ทุกท่านครับผม และขอเป็นกำลังใจให้คุณครูที่กำลังแก้ไขผลงานทุกท่าน ขอให้สู้ต่อไปครับ สมาชิกทุกคนยังร่วมสู้กับท่าน สู้ สู้ (โดยเฉพาะ สพป.อุตรดิตถ์เขต 2 เท่าที่ทราบแต่ละเขตพื้นที่ประกาศอนุมัติไปหมดแล้ว ยังงงกับหนังสือด่วนที่สุดว่าถ้าเป็นหนังสือธรรมดาจะใช้เวลาดำเนินการสักกี่ปีครับเจ้านาย ฝากกระซิบตามสายลมให้ผู้แทนก.ค.ศ.ดูแลหน่อยครับ 

ท่านเลขาธิการก.ค.ศ ท่านศิริพร กิจเกื้อกูลลงมาดูหน่อยครับผม)

พฤศจิกายน 2556

ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน

1. ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะตาม ว17/2552

2. จัดทำคู่มือการประเมินวิทยฐานะผลงานเชิงประจักษ์ (ว13/2556)

สำหรับรางวัลล่าสุดที่นำมาขอ ว13ได้ คือ รางวัลคุรุสดุดีครับ

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากวารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ของสำนักงานก.ค.ศ.โดยตรงครับ)

สอบถามข้อมูลได้ที่

เลขาธิการก.ค.ศ.  โทร 0 2282 7055

ภารกิจระบบตำแหน่งฯที่ 1  โทร 0 2280 3223

ภารกิจระบบตำแหน่งฯ ที่ 2 โทร 0 2280 1029

สวัสดีครับ รูปภาพ

ขอพลังจงมีแก่ท่าน

 

เตรียมปิดกล่องชอล์ค

สวัสดีครับ

เพื่อนครูทุกท่านที่ผ่านมรสุมทางวิชาการ ผมอยากทราบจำนวนครูที่ได้รับการเยียวยาในแต่ละจังหวัดทั้งสพป. สพม. คุณครูท่านใดทราบจำนวนช่วยกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ ขอบคุณมาก ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้เลื่อนวิทยฐานะในครั้งนี้ครับ และขอเป็นกำลังใจในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นเชี่ยวชาญต่อไป

หลังจากปิดกล่องชอล์คแล้วขอให้มีความสุขกับการพักผ่อนและเตรียมแรงไว้เป็นผู้สร้างต่อไป

 

ขอพลังจงมีแก่ท่าน

รูปภาพ

 

ไม้สุดท้าย โค้งสุดท้าย

สวัสดีครับ
รูปภาพ
ไม้สุดท้ายโค้งสุดท้าย  31 ตุลาคม 2556
ก็คงมาถึงระยะสุดท้ายของการส่งผลงานตามหนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว5ที่จะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน (พ.3) และผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสบโชคดี ได้รับผลดีตอบแทนการทำงาน นับเป็นวาระที่ทุกท่านได้ร่วมต่อสู้กันมาและได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีที่ยังมองเห็นความสำคัญของพวกเรา
อย่าให้ตกขบวนรถด่วนเที่ยวพิเศษนะครับ 31 ตุลาคม 2556

ขอพลังจงมีแก่ท่าน

ย่างก้าวที่สำคัญของครู0206.7/ว5

รูปภาพ

ครับ กำหนดการปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษา 1 ภาคเรียน จะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2556 ขอทบทวนกำหนดการ ดังนี้

1. ส่งแบบ พ 2 และ พ2/1 ถึงเขตพื้นที่ฯ 1-20 ตุลาคม 2556
2. เอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลงาน2 ปี15-20 หน้า ภาคผนวก 5-10หน้า  ไม่เกิน30หน้า) และ ผลงานทางวิชาการ (1 รายการ)  จำนวน 4 ชุด ถึงเขตพื้นที่ฯ 5-31 ตุลาคม 2556

ครับคงพร้อมยกพลขึ้นบกนะครับ โชคดีทุกท่าน

ขอพลังจงมีแก่ท่าน

เอกสาร
พ2

ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

รูปภาพ

สวัสดีครับ
ระยะนี้ห่างหายไปนาน  เป็นไงครับคุณครูเยียวยาช่วงนี้คงตั้งใจปฏิบัติงานกันเต็มที่ ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เป็นกำลังใจให้ครับ ขอฝากให้อดทนกันนะครับ(อดทน ทนอดทุกเรื่องนะครับ  ปลงเสียเถิดแม่จำเนียร กุ๊ก.. กุ๊ก…)มีเวลาการปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดอีกเพียงเดือนเศษ ขอทบทวนระยะเวลานิดหนึ่งครูต้องทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่และผลงานทางวิชาการส่งเขตพื้นที่ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในช่วงวันที่ 5 – 31  ตุลาคม ยกเว้นผู้ที่จะเกษียณส่งในช่วงวันที่ 10 – 30 กันยายน  ในบางเขตพื้นที่มีหนังสื่อสั่งการให้ส่งผลงานซึ่งวันเวลาอาจคลาดเคลื่อนกันบ้าง แต่คงไม่ใช่ปัญหา ขอให้โชคดีครับ

มาแล้วครับ ว.13           
สำนักงาน ก.ค.ศ. ออกหนังสือ ว13/2556 ใหม่ ยกเลิก ว5/2554   หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง (ที่ ศธ 0206.3/ว13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม  2556 ยกเลิกที่ ศธ 0206.3/ว5  ลงวันที่ 12 เมษายน 2554) รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป 2 รายการสำหรับชำนาญการพิเศษ 3 รายการเชี่ยวชาญ ผลงาน3 ปี (เกิน 3 ปีต้องมีหลักฐานการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง) ประเมิน 3 ด้าน 1.วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2.ด้านความรู้ความสามารถ  3.ด้านผลการปฏิบัติงาน           
ได้อ่านหลักเกณฑ์ข้อ2.4 ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์แล้วคงเกาหลี(ครูมึนงง) วอนก.ค.ศ.ช่วยรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยครับอย่าปล่อยให้ต้องตีความเลย  ครั้นจะรอผู้แทนครูสายผู้สอนในก.ค.ศ.ก็คงเกาหลีอีก บอกให้จะจะเลยได้ไหมครับ เดี๋ยวจะเหมือนกรณี ว.5   55 รางวัล 48 รายการที่ต้องตีความเพราะชื่อรางวัลไม่ตรงกับประกาศ  ก.ค.ศ.เป็นผู้กำหนดเกณฑ์ก็แสดงว่ารู้ว่ารางวัลใดบ้างฟันธงเลยครับ   ครับหวังว่าคงไม่มี ว. …../2559 นะครับ  ครับสนับสนุนคุณครูผู้สร้างความดีทุกท่านครับ

         ขอพลังจงมีแก่ท่าน

ว.13

 

การเดินทางระยะที่2

การเดินทางระยะที่2
สวัสดีครับ หลังจากการอบรมแล้วคงชื่นมื่นกันตามสมควร จากนี้ไปก็คงต้องไปปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งภาคเรียน เพื่อทำภารกิจสำคัญต่อไป

ถ่ายรูปร่วมกันหลังเสร็จสิ้นการอบรม
ถ่ายรูปร่วมกันหลังเสร็จสิ้นการอบรม

มอบของที่ระลึกเป็นการขอบคุณ
มอบของที่ระลึกเป็นการขอบคุณ

ขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จทุกท่านครับผม

เอกสารครับ เอกสารที่ติดค้าง
ตัวอย่างการเขียนรายงาน
เอกสารการอบรม

ขอพลังจงมีแก่ท่าน

กำหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์

k7

ครับ หมดกังวลและจะได้วางแผนการใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนที่เหลือให้คุ้มค่า

กำหนดการอบรมหนังสือสพป.อุตรดิตถ์เขต1 ที่ ศธ 04180/ว2173 ลงวันที่ 24 เมษายน 2556 แจ้งกำหนดการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 2-3,7-9 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่ 2  (บ้านเกาะ) เวลา 07.30-08.30 รับรายงานตัวและลงทะเบียน

เอกสารและตารางอบรม

อย่าลืมนะครับ พบกัน ณ จุดอบรม

ขอพลังจงมีแก่ท่าน