55 รางวัล ที่สามารถยื่​นขอให้มีและ​เลื่อนวิทย​ฐานเชิงประ​จักษ์

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า
จากการประชุมคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมเห็นชอบเรื่องการรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติ เพื่อนำไปใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยได้อนุมัติให้รางวัลสูงสุดระดับชาติ จำนวน 55 รางวัล แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันการพลศึกษา และสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
สำหรับรางวัลทั้ง 55 รางวัล ที่สามารถยื่นขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานเชิงประจักษ์ มีดังนี้
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา
2. รางวัลครูผู้มีอุดมการณ์ตามรอยเกียรติยศ ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู
3. สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
4. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ ที่มีผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
5. โครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง”
6. รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน(เหรียญทองระดับประเทศ)
7. โครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
8. การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
9. ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
10. รางวัลคุรุสภาเข็มทองคำ “คุรุสภาสดุดี”
11. ครูภาษาไทยดีเด่น
12. ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น
13. รางวัลประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน
14. นักศึกษาทุกประเภทที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
15. ผู้มีผลงานดีเด่น(มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ)
16. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
17. ครูภูมิปัญญาไทย
18. ครูบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา
19. ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น
20. สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาดีเด่น
21. ครูผู้สอนดีเด่น
22. โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
23. แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ
24. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ
25. ผลงานวิจัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
26. บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษาศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
27. ห้องสมุดมีชีวิตประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
28. เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1
29. ห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
30. นักประดิษฐ์คิดค้นวิจัยแหล่งเรียนรู้
31. รางวัลพระราชทาน “เสมาธรรมจักร”
32 .รางวัลพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ 1
33. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
34. รางวัลบุคคลดีเด่นด้านศิลปะสถาปัตยกรรม
35. รางวัลราชมงคลสรรเสริญผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปะ
36. การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
37. รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ
38. รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ
39. รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เอสโซ่ระดับชาติ
40. รางวัลการแข่งขัน Cement and Concrete Innovation ระดับชาติ
41. รางวัลแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง
42. รางวัลเขียนแผนธุรกิจ(โครงการอาชีวสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ)
43. รางวัลกรุงไทยยุววานิช
44. รางวัลการแข่งขันทักษะสมรรถนะด้านเทคนิคอาชีวศึกษา-อีซูซุ ระดับชาติ
45. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
46. รางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศ
47. รางวัลสุดยอดส้วมระดับประเทศ (ชนะเลิศอันดับ 1 )
48. รางวัล องค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย และรางวัลพระราชทาน
49. โครงการเพชรยอดมงกุฎถ้วยรางวัลพระราชทาน
50.รางวัลยุวกาชาดดีเด่น (ระดับประเทศ)
51. รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
52. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
53. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
54. เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 1
55 รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา (ดีเด่นระดับประเทศ)
(ที่มา:ข่าวจากครูโน้ต)
ขอบคุณครูโน้ตและเป็นกำลังใจให้ครูทุกท่านจะได้มีวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งกันถ้วนหน้า สงสัยนิดหนึ่งว่าเกณฑ์เชิงประจักษ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา จะเอาอย่างไรกันแน่ บางรางวัลเป็นของโรงเรียน เช่นรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร แสดงว่าโรงเรียนนั้นทำผลงานเชิงประจักษ์ได้ทั้งโรงเรียนใช่ไหม บางโรงเรียนได้รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 3ปีซ้อนขอได้ไหม ครับต้องรอระเบียบอึกต่อไป ไม่ห่วงหรอกครับครูรุ่นใหม่มีเวลาทำมากมาย เป็นห่วงแต่ครูที่ถอดใจจะออกก่อนกำหนดเท่านั้น  แม้จะมีข่าวการรูดแท่งเงินเดือนออกมาก็คงต้องใช้เวลาอีกพอสมควรถึงจะมีผลตามกฎหมาย

Advertisements

34 คิดบน “55 รางวัล ที่สามารถยื่​นขอให้มีและ​เลื่อนวิทย​ฐานเชิงประ​จักษ์

 1. ปัญญา กุลแก้ว

  บางประเเภทเอาแต่รางวัลชนะเลิศ (ที่ 1 ) แต่บางประเภทไม่ระบุ หมายความว่าได้รางวัลอะไร ก็นำไปเป็นผลงานได้เลยใช่ไหม เช่น โรงเรียนประฃาธิปไตยตัวอย่าง เป็นต้น

  1. ขณะนี้มีหนังสือสำนักก.ค.ศ.ลงวันที่ 11 เมษายน 2556 หลักเกณฑ์ผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ ให้ผู้ขอยื่นขอภายในวันที่17 เมษายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 ลองศึกษาหลักเกณฑ์ดูนะครับ ผู้ที่ให้คำตอบได้ดีที่สุดคือสำนัก ก.ค.ศ. ครับ

 2. MAma2509

  ถ้าเป็นการแข่งขันกีฬาระดับประเทศเช่นกีฬาเยาวชน / กีฬาแห่งชาติ/กีฬาเขต / กีฬาสพฐ. และได้เหรียญรางวัล น่าจะจัดอยู่ในข้อไหนค่ะ

  1. ขณะนี้มีหนังสือสำนักก.ค.ศ.ลงวันที่ 11 เมษายน 2556 หลักเกณฑ์ผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ ให้ผู้ขอยื่นขอภายในวันที่17 เมษายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 ลองศึกษาหลักเกณฑ์ดูนะครับ ผู้ที่ให้คำตอบได้ดีที่สุดคือสำนัก ก.ค.ศ. ครับ

 3. bk

  ไปดูรายชื่อผลงานที่ กคศ.รับรองมา ท้ายตารางจะบอกว่า ทุกรางวัลรับเฉพาะรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลสูงสุดเท่านั้น แต่การประกาศรายชื่อครูชำนาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญล่าสุด รางวัลที่ส่งผลงานไม่ใช่รางวัลชนะเลิศหรือรางวัลสูงสุด เช่น รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรม (แต่ไม่ใช่ลำดับที่ 1 ) แบบนี้ก็ถือว่าได้ใช่ไหมครับ

   1. wanwipa

    ตามที่ก.ค.ศ.รับรองปี2554 บัญชี1 ชื่อรางวัลคือ “รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน(เหรียญทอง ระดับประเทศ) เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเหรียญทองชนะเลิศ…..เข้าใจแบบนี้ค่ะ

   2. ครับ มีการพูดถึงกันและรางวัลเหรียญทองก็มีการนำมาเสนอเป็นผลงานครับ

    คุณครูครับเมื่อรวบผลงานเพื่อเสนอขอ ผมว่าครูสามารถสอบถามได้ที่ก.ค.ศได้โดยตรงครับ
    สำนักงานก.ค.ศมีวารสารของสำนัก คือวารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    ที่สำคัญมีเบอร์โทรศัพท์ของสำนักก.ค.ศ.ครับ

  1. การสอบถามทางกระทู้มักไม่มีใครตอบ ทางที่ดีที่สุดควรสอบถามโดยตรงหรือโทรศัพท์สอบถามดูนะครับ แม้แต่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ แน่นอนที่สุดคือหารือกับก.ค.ศ.โดยตรงครับ

 4. 21. ครูผู้สอนดีเด่น ตรงนี้เป็นของคุรุสภา อยากทราบว่า ต้องดีเด่นในระดับไหน เพราะครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา ที่ให้คุรุสภาจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกแต่ละจังหวัด 8 กลุ่มสาระ ที่เพิ่งประกาศพร้อมกับครูภาษาไทยดีเด่นคุรุสภา+คุรุสดุดี แล้วประกาศ คือรางวัลนี้ใช่หรือไม่ เพราะไม่ชัดเจนในชื่อรางวัล เนื่องจากเกียรติบัตรรางวัลที่ได้รับไปจากคุรุสภาเป็นตราโลโก้สีแดงและผู้ลงนามคือคือ นายดิเรก พรสีมา ประธานกรรมการคุรุสภา ถือว่าเป็นรางวัลระดับชาติได้หรือไม่ ท่านผู้รู้และท่านผู้มีประสบการณ์ รบกวนช่วยตอบด่วนด้วยครับ ขอบคุณครับ

  1. ก.ค.ศ.ขยายเวลาขอรับประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ไปจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน2556 กรุณาติดต่อโดยตรงนะครับ ที่
   ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่1 โทร 02 280 2831 ครับผม

 5. Supawadee

  รางวัลครูผู้สอนดีเด่นที่ให้คุรุุสภาคัดเลือกจังหวัดละ 8กลุ่มสาระได้สอบถามคุรุสภาไปแล้วเพราะตนเองก็ได้เป็นรางวัลระดับชาติค่ะ สำหรับรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียนนั้หากได้เหรียญทองไม่ว่าทองที่เท่าใดก็ตามก็ได้ค่ะ ยินดีด้วยสำหรับคนที่่ได้ด้วยความสามารถจริง ๆ

 6. ปัญญา กุลแก้ว

  ํได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ของ สพฐ.และธนาคารออมสิน ร่วมกันจัด นับเป็นผลงานระดับประเทศหรือไม่

 7. ปัญญา กุลแก้ว

  รางวัลคุรุสดุดี นับเป็นผลงานเฃิงประจักษ์หรือไม่ ถ้าไม่นับบอกตามครงว่าน่าเสียดายเพราะการคัดเลิอกค่ิอนข้างเข้มข้น(คนแข่งมาก)

 8. ครับ ครูดีมีมากมายที่อุทิศตนเพื่อเด็ก กลับมาพบกับการตีความของระเบียบทางราชการ ซึ่งผู้ที่ออกระเบียบก็ไม่ให้ความกระจ่าง เจ้าหน้าที่ระดับล่างตีความตามหนังสือ ผลคือครูดีมึนครับผม ครับการมีผลงานร่วมกันเท่าที่รู้คือต้องตอบได้ว่าเราทำอะไรบ้างปริมาณเท่าไร สำหรับรางวัลคุรุสดุดีควรหารือกับกคศ.โดยตรงเลยนะครับ กคศ.เป็นหน่วยงานตรงเรื่องนี้และหน่วยงานของครูน่าจะได้รับหนังสือเกี่ยวกับผลงานเชิงประจักษ์ ผลงานเชิงประจักษ์น่าจะหมดกำหนดแล้วนะครับผมยังไม่เห็นมีหนังสือแจ้งเพิ่มเติมจากหลังแจ้งหมดเขต14 มิถุนายน2556 ครับขอขอบคุณผู้รู้ที่ช่วยให้คำแนะนำหวังว่าครูดีทำดีเพื่อเด็กจะไดรับผลดีตอบแทนทุกท่านครับ

  1. ครับติดต่อตรงที่ ก.ค.ศ. ภารกิจระบบตำแหน่งวิทยฐานะที่1 โทร02 280 2831
   เห็นครูสร้างความดีมีรางวัลเป็นที่น่าชื่นชม ก.ค.ศ.ควรเล่าแจ้งแถลงไขให้ครูบ้าง รางวัลที่สอบถามน่าจะใกล้เคียงกันครับ แต่ไม่ใช่รางวัลเทียบเคียงนะครับคนละประเด็น ขอให้ครูโชคดีครับ ถ้าโทรศัพท์มีการเปลี่ยนแปลงผู้รู้ช่วยหน่อยนะครับ

  1. ไม่ทราบว่าคุณครูส่งผลงาน ว.5 หรือยัง(ส่งผลงานก่อน 1 สิงหาคม2556) ถ้ายังคุณครูไปอ่านเกณฑ์ ว.13 นะครับ ว.5 เปลี่ยนเป็น ว.13 1 สิงหาคม 2556
   ครับผม เรื่องคะแนนโทรปรึกษา กคศ.ได้เลยครับ
   ติดต่อตรงที่ ก.ค.ศ. ภารกิจระบบตำแหน่งวิทยฐานะที่1 โทร022802831

 9. ปิยะพร

  อยากทราบว่าถ้าเป็นผลงานของโรงเรียน ครูสามารถนำมาเป็นผลงานได้หรือเปล่าคะ เช่น หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม โรงเรียนรางวัลพระราชทาน หรือต้องเป็นของผู้บริหารอย่างเดียว ขอบคุณคะ

 10. ประสิทธิ์

  ได้รับรางวัลวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ดีเด่นระดับประเทศ ของสำนักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ไม่ทราบว่าจะนับเป้นผลงานเชิงประจักษ์ไหมคับ

  1. เท่าทราบรางวัลใหม่สุดที่นับคือ คุรุสดุดีครับ นอกนั้นกรุณาสอบถามได้ที่ สำนักงานก.ค.ศ.ได้เลยครับ ขณะนี้มีการเลือกตัวแทนใน ก.ค.ศ.แล้ว คงเข้าทำหน้าที่เร็วๆนี้ ลองไปศึกษาเกณฑ์ตาม ว.13ดูนะครับ

 11. กอบกุล ลังกาพินธุื

  รางวัลที่ 1 การแข่งขันหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ระดับสพฐ . ใช้เป็นผลงานได้หรือไม่

  1. ครูครับขณะนี้ ก.ค.ศ ได้ปรับปรุงเกี่ยวกับการทำผลงานทั้ง ว.17(ปกติ) และว.13(เชิงประจักษ์)ใหม่ รางวัลต่างเปลี่ยนไป ผู้ที่ตอบคำถามท่านได้ดีที่สุดคือก.ค.ศ.นะครับ และขณะนี้มีก.ค.ศชุดใหม่คงเข้ารับตำแหน่งเร็วนี้ 12พฤษภาคม2557ตัวแทนก.ค.ศแจ้งว่ารางวัล คุรุสดุดีก็นำมาเสนอขอได้ครับ ถ้าต้องการข้อมูลโทรสอบถามที่สำนักงานก.ค.ศจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องครับ

 12. สมบัติ จันทร์สุริยะ

  รางวัลคุรุคุณธรรมของคุรุสภาหายไปไหนครับ ผมได้รับรางวัลเข็มเงินระดับประเทศปี2555 ส่งเป็นว.13 ได้ไหมครับ

 13. เรียนคุณครูครับ ข้อมูลที่มีในบอร์ดเป็นข้อมูลเก่า ขณะนี้มีการปรับปรุงเกณฑ์ วิธีการใหม่แล้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครูควรสอบถามไปที่สำนักก.ค.ศได้เลย ถ้ามีข้อมูลใหม่หรือครูท่านใดมีข้อมูลที่มีประโยชน์ช่วยแชร์เป็นวิทยาทานด้วยครับ

  1. ครูครับ ครูสามารถสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องได้สำนัก ก.ค.ศได้โดยตรงครับ เลขาธิการ ก.ค.ศ. 022827055 ผอ.ภารกิจระบบตำแหน่งฯ1 022803223 รางวัลต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงครับ ครูครับ วิธีการประเมินจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจให้ครูทำข้อตกลงกับผอ.โรงเรียนและมีการประเมินเป็นระยะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s