เรือจ้างวางพาย

เรือจ้างวางพาย ครับเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง ตามพันธกิจ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากอายุครบ60 ปีบริบูรณ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ลำดับที่ 26 นายวราวุฒิ เรียงสา ครับคงหยุดปฏิบัติหน้าที่ครูเพียงเท่านี้ คงเแต่ความเป็นครูตลอดไป

ขอพลังจงมีแก่ท่าน

 

โฆษณา

PLC

20170525_110728(0)เปิดกล่องชอล์คปีการศึกษา2560 ครับ

กระบวนการPLC

PLC (Professional Leaning Community)

“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”  สพฐ.มีรูปแบบการพัฒนาครู โดยครู

เรียนรู้เอง ก็คือ TEPE โดยดารเรียนรู้จากWebsiteแล้วพบว่ามีเฉลยคำตอบรายวิชามากมายในโลกออนไลน์  ปีการศึกษา 2560 สพฐ.นำรูปแบบเรียนรู้ร่วมกัน PLC มาให้ทดลองใช้เพื่อเดินหน้าการศึกษาไทย  ตามมุมมองกลยุทธ์องค์กรแห่งศตวรรษที่21  สู่ไทยแลนด์ 0.4  อภัยครับ ไทยแลนด์4.0

PLC  มาพร้อมกับ 4 ร. รวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู  ผู้บริหารและตัวแบบความสำเร็จเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนครูคงได้รับการอบรมเกือบครบทุกพื้นที่แล้วนะครับ

สิ่งที่น่าสนใจระคนกับความสงสัย คือ การนำเอา log book มาประกอบการขอเลื่อนวิทยะฐานะครับ การได้มาของ log book คุณครูคงทราบกันแล้วนะครับ

ระเบียบและกฎเกณฑ์การขอเลื่อนวิทยฐานะใหม่ได้ออกมาแล้ว

ขณะนี้ยังมึนๆตึงๆอยู่กับ PLC ครับ

ขอพลังจงมีแก่ท่าน

 

ก.ค.ศ.นำร่องใช้เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่

สวัสดีครับ
ไม่หนี ไม่หาย
01
กำจร”มอบนโยบายสำนักงาน ก.ค.ศ.ย้ำงานต้องเชื่อมโยงกับคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียน เตรียมนำร่องใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในการขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ-วิทยฐานะเชี่ยวชาญ วันนี้(14 พ.ค.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้มอบมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการดูแลความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งเรื่องวิทยฐานะ เงินเดือนครู โดยตนอยากให้ทุกเรื่องที่ ก.ค.ศ.ดำเนินการมีความผูกพันและเชื่อมโยงกับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน โดยเฉพาะเรื่องการขอมีวิทยฐานะ ที่เวลานี้ ก.ค.ศ.ได้เห็นชอบในหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ปรับใหม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเริ่มนำร่องทันที หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งหลักสูตรการทดสอบฉบับใหม่มาให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อใช้ในการทดสอบและประเมินครูก่อนเข้าสู่กระบวนการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะรูปแบบใหม่ ซึ่งจะยึดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กเป็นสำคัญ โดยสาเหตุที่จะต้องใช้วิธีนำร่องก่อน เพราะอาจต้องมีการปรับแก้ไข เพื่อให้เกณฑ์เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า หลักการของหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) มีดังนี้ 1.การประเมินตามหลักเกณฑ์นี้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยประเมินจากผลในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เน้นคุณภาพ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของผู้เรียน 2.ต้องสามารถขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 3.ใช้ห้องเรียนและนักเรียนเป็นฐาน โดยให้มีการประเมินการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา ซึ่งจะทำให้ครูไม่ทิ้งห้องเรียน 4.ผู้ที่ขอรับการประเมินต้องมีความรู้ในสาขาวิชาที่สอน โดยต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเชิงทฤษฎี และประเมินประสบการณ์วิชาชีพจากส่วนราชการต้นสังกัดก่อนยื่นคำขอรับการประเมิน5. เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง และคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน วิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนด และ 6. หลักเกณฑ์การประเมินนี้ใช้สำหรับประเมิน เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง “หลักเกณฑ์ดังกล่าวถือว่ามีผลในทางปฏิบัติแล้ว โดยหากสพฐ. ส่งหลักสูตรการทดสอบฉบับใหม่ให้ ก.ค.ศ. ครูที่ต้องการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะก็จะต้องใช้เกณฑ์ใหม่ทันที ซึ่งตามกำหนดจะต้องส่งให้ ก.ค.ศ.ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ขณะเดียวกัน ก.ค.ศ.กำลังเร่งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว13 เดิม ซึ่งยังมีค้างอยู่ประมาณ 500 คน ให้เรียบร้อย และหากใครไม่ผ่านการประเมินก็สามารถยื่นได้อีกครั้งตามหลักเกณฑ์ใหม่ “เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าว.“ ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่ คลิกที่นี่ ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

ครับ ครูที่จะขอมีวิทยะฐานะทุกท่านจงประสบโชคดีครับ

ขอพลังจงมีแก่ท่าน

สวัสดีปีใหม่2558

สวัสดีปีใหม่ครับ
2558

001

สุข …….สมหวังปีใหม่ได้มาพบ
สันต์……ประสบสดใสได้สมหวัง
วัน…….. ที่ดีจงมีทุกที่ทาง
ปีใหม่…. ย่างเข้ามาใหม่ให้สุขเอย

ขอพลังจงมีแก่ท่าน

องค์ปัจฉิม:เขตพื้นที่กับการตรวจผลงาน

ด้วยบางเขตพื้นที่ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจผลงานโดยไม่ยึดระเบียบการเยียวยา กลับไปใช้เกณฑ์เดียวกับการส่งผลงานปกติ ไม่ทำความเข้าใจกับผู้ตรวจว่าเป็นการเยียวยาที่มีกฎเกณฑ์และวิธีการเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในระเบียบแล้ว ทำให้เกิดปัญหามากมาย ขณะที่พิมพ์อยู่นี้ไม่ทราบว่า สพป. ……..เขต 2 ผ่านหมดรึยัง เฮ้อ……กรรม……ผอ.สพป.ก็ย้ายหนีไปแล้ว ครับเป็นกำลังใจให้ครูทุกท่านครับ การตั้งใจสอนศิษย์ก็คงมีความดีย้อนกลับมาตอบแทนครูทุกท่าน
ขอให้ครูทุกท่านที่เข้าเกณฑ์ทุกท่านได้นำระเบียบการพัฒนาครูไปศึกษาและเข้าหาปรึกษาผู้ที่เข้าใจครูจริงๆถึงระเบียบ อาทิ
อกคศ.เขต โดยเฉพาะตัวแทนครู ผู้ประสานงานเขต ผอ.เขต อย่าให้เกิดปัญหาการนำระเบียบไปใช้เลย ตรวจผลงานตามเกณฑ์ใช้เวลาปีกว่า……เซ็งครับ ครูเชื่อไหมครับบางจังหวัดตรวจตามเกณฑ์ใช้เวลานานมากครับ 1 วัน……….5555555………….
ครับขออนุญาติรำพันเพียงนี้  ครูควรจับมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ขอให้โชคดีทุกท่าน
ขอพลังจงมีแก่ท่าน

เปิดกล่องชอล์ค ปีการศึกษา2557

สวัสดีครับ

พบกันในภาคเรียนแรกปีการศึกษา 2557

ขอแสดงความยินดีกับครู คศ.3 จากหนังสือ ก.ค.ศ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 ทุกท่านครับผม และขอเป็นกำลังใจให้คุณครูที่กำลังแก้ไขผลงานทุกท่าน ขอให้สู้ต่อไปครับ สมาชิกทุกคนยังร่วมสู้กับท่าน สู้ สู้ (โดยเฉพาะ สพป.อุตรดิตถ์เขต 2 เท่าที่ทราบแต่ละเขตพื้นที่ประกาศอนุมัติไปหมดแล้ว ยังงงกับหนังสือด่วนที่สุดว่าถ้าเป็นหนังสือธรรมดาจะใช้เวลาดำเนินการสักกี่ปีครับเจ้านาย ฝากกระซิบตามสายลมให้ผู้แทนก.ค.ศ.ดูแลหน่อยครับ 

ท่านเลขาธิการก.ค.ศ ท่านศิริพร กิจเกื้อกูลลงมาดูหน่อยครับผม)

พฤศจิกายน 2556

ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน

1. ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะตาม ว17/2552

2. จัดทำคู่มือการประเมินวิทยฐานะผลงานเชิงประจักษ์ (ว13/2556)

สำหรับรางวัลล่าสุดที่นำมาขอ ว13ได้ คือ รางวัลคุรุสดุดีครับ

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากวารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ของสำนักงานก.ค.ศ.โดยตรงครับ)

สอบถามข้อมูลได้ที่

เลขาธิการก.ค.ศ.  โทร 0 2282 7055

ภารกิจระบบตำแหน่งฯที่ 1  โทร 0 2280 3223

ภารกิจระบบตำแหน่งฯ ที่ 2 โทร 0 2280 1029

สวัสดีครับ รูปภาพ

ขอพลังจงมีแก่ท่าน

 

เตรียมปิดกล่องชอล์ค

สวัสดีครับ

เพื่อนครูทุกท่านที่ผ่านมรสุมทางวิชาการ ผมอยากทราบจำนวนครูที่ได้รับการเยียวยาในแต่ละจังหวัดทั้งสพป. สพม. คุณครูท่านใดทราบจำนวนช่วยกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ ขอบคุณมาก ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้เลื่อนวิทยฐานะในครั้งนี้ครับ และขอเป็นกำลังใจในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นเชี่ยวชาญต่อไป

หลังจากปิดกล่องชอล์คแล้วขอให้มีความสุขกับการพักผ่อนและเตรียมแรงไว้เป็นผู้สร้างต่อไป

 

ขอพลังจงมีแก่ท่าน

รูปภาพ