คลังเก็บผู้เขียน: warawuit

เตรียมปิดกล่องชอล์ค

สวัสดีครับ

เพื่อนครูทุกท่านที่ผ่านมรสุมทางวิชาการ ผมอยากทราบจำนวนครูที่ได้รับการเยียวยาในแต่ละจังหวัดทั้งสพป. สพม. คุณครูท่านใดทราบจำนวนช่วยกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ ขอบคุณมาก ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้เลื่อนวิทยฐานะในครั้งนี้ครับ และขอเป็นกำลังใจในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นเชี่ยวชาญต่อไป

หลังจากปิดกล่องชอล์คแล้วขอให้มีความสุขกับการพักผ่อนและเตรียมแรงไว้เป็นผู้สร้างต่อไป

 

ขอพลังจงมีแก่ท่าน

รูปภาพ

 

ไม้สุดท้าย โค้งสุดท้าย

สวัสดีครับ
รูปภาพ
ไม้สุดท้ายโค้งสุดท้าย  31 ตุลาคม 2556
ก็คงมาถึงระยะสุดท้ายของการส่งผลงานตามหนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว5ที่จะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน (พ.3) และผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสบโชคดี ได้รับผลดีตอบแทนการทำงาน นับเป็นวาระที่ทุกท่านได้ร่วมต่อสู้กันมาและได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีที่ยังมองเห็นความสำคัญของพวกเรา
อย่าให้ตกขบวนรถด่วนเที่ยวพิเศษนะครับ 31 ตุลาคม 2556

ขอพลังจงมีแก่ท่าน

ลิงก์

ย่างก้าวที่สำคัญของครู0206.7/ว5

รูปภาพ

ครับ กำหนดการปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษา 1 ภาคเรียน จะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2556 ขอทบทวนกำหนดการ ดังนี้

1. ส่งแบบ พ 2 และ พ2/1 ถึงเขตพื้นที่ฯ 1-20 ตุลาคม 2556
2. เอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลงาน2 ปี15-20 หน้า ภาคผนวก 5-10หน้า  ไม่เกิน30หน้า) และ ผลงานทางวิชาการ (1 รายการ)  จำนวน 4 ชุด ถึงเขตพื้นที่ฯ 5-31 ตุลาคม 2556

ครับคงพร้อมยกพลขึ้นบกนะครับ โชคดีทุกท่าน

ขอพลังจงมีแก่ท่าน

เอกสาร
พ2

ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

รูปภาพ

สวัสดีครับ
ระยะนี้ห่างหายไปนาน  เป็นไงครับคุณครูเยียวยาช่วงนี้คงตั้งใจปฏิบัติงานกันเต็มที่ ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เป็นกำลังใจให้ครับ ขอฝากให้อดทนกันนะครับ(อดทน ทนอดทุกเรื่องนะครับ  ปลงเสียเถิดแม่จำเนียร กุ๊ก.. กุ๊ก…)มีเวลาการปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดอีกเพียงเดือนเศษ ขอทบทวนระยะเวลานิดหนึ่งครูต้องทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่และผลงานทางวิชาการส่งเขตพื้นที่ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในช่วงวันที่ 5 – 31  ตุลาคม ยกเว้นผู้ที่จะเกษียณส่งในช่วงวันที่ 10 – 30 กันยายน  ในบางเขตพื้นที่มีหนังสื่อสั่งการให้ส่งผลงานซึ่งวันเวลาอาจคลาดเคลื่อนกันบ้าง แต่คงไม่ใช่ปัญหา ขอให้โชคดีครับ

มาแล้วครับ ว.13           
สำนักงาน ก.ค.ศ. ออกหนังสือ ว13/2556 ใหม่ ยกเลิก ว5/2554   หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง (ที่ ศธ 0206.3/ว13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม  2556 ยกเลิกที่ ศธ 0206.3/ว5  ลงวันที่ 12 เมษายน 2554) รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป 2 รายการสำหรับชำนาญการพิเศษ 3 รายการเชี่ยวชาญ ผลงาน3 ปี (เกิน 3 ปีต้องมีหลักฐานการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง) ประเมิน 3 ด้าน 1.วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2.ด้านความรู้ความสามารถ  3.ด้านผลการปฏิบัติงาน           
ได้อ่านหลักเกณฑ์ข้อ2.4 ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์แล้วคงเกาหลี(ครูมึนงง) วอนก.ค.ศ.ช่วยรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยครับอย่าปล่อยให้ต้องตีความเลย  ครั้นจะรอผู้แทนครูสายผู้สอนในก.ค.ศ.ก็คงเกาหลีอีก บอกให้จะจะเลยได้ไหมครับ เดี๋ยวจะเหมือนกรณี ว.5   55 รางวัล 48 รายการที่ต้องตีความเพราะชื่อรางวัลไม่ตรงกับประกาศ  ก.ค.ศ.เป็นผู้กำหนดเกณฑ์ก็แสดงว่ารู้ว่ารางวัลใดบ้างฟันธงเลยครับ   ครับหวังว่าคงไม่มี ว. …../2559 นะครับ  ครับสนับสนุนคุณครูผู้สร้างความดีทุกท่านครับ

         ขอพลังจงมีแก่ท่าน

ว.13

 

การเดินทางระยะที่2

การเดินทางระยะที่2
สวัสดีครับ หลังจากการอบรมแล้วคงชื่นมื่นกันตามสมควร จากนี้ไปก็คงต้องไปปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งภาคเรียน เพื่อทำภารกิจสำคัญต่อไป

ถ่ายรูปร่วมกันหลังเสร็จสิ้นการอบรม

ถ่ายรูปร่วมกันหลังเสร็จสิ้นการอบรม

มอบของที่ระลึกเป็นการขอบคุณ

มอบของที่ระลึกเป็นการขอบคุณ

ขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จทุกท่านครับผม

เอกสารครับ เอกสารที่ติดค้าง
ตัวอย่างการเขียนรายงาน
เอกสารการอบรม

ขอพลังจงมีแก่ท่าน

กำหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์

k7

ครับ หมดกังวลและจะได้วางแผนการใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนที่เหลือให้คุ้มค่า

กำหนดการอบรมหนังสือสพป.อุตรดิตถ์เขต1 ที่ ศธ 04180/ว2173 ลงวันที่ 24 เมษายน 2556 แจ้งกำหนดการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 2-3,7-9 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่ 2  (บ้านเกาะ) เวลา 07.30-08.30 รับรายงานตัวและลงทะเบียน

เอกสารและตารางอบรม

อย่าลืมนะครับ พบกัน ณ จุดอบรม

ขอพลังจงมีแก่ท่าน

อบรม อบรม อบรม

ut

สวัสดีครับ คงชื่นมื่นกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย
ต้องขออภัยขณะนี้สพป.อุตรดิตถ์ มีการเลื่อนการจัดการอบรมนะครับ
อบรมในวันที่ 2,3,7,8,9 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลแห่งที่ 2 (บ้านเกาะ)

คงไม่มีถอยเลื่อนอีกแล้วครับ(ใจเย็นๆครับ ไม่นานจะมีหนังสือเป็นทางการครับ)

เตรียมตัวเตรียมใจกันนะครับ
สมาชิกสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1,2 โปรดตรวจสอบรายชื่อใน e office ถ้าตกหล่นกรุณาแจ้งเพิ่มเติมด่วนครับ

ขอพลังจงมีแก่ท่าน

กำหนดการอบรมพัฒนาครู สพป.อุตรดิตถ์

utd

ครับ กำหนดการอบรมพัฒนาของ สพป.อุตรดิตถ์ ได้กำหนดมาแล้วครับ

จังหวัดอุตรดิตถ์ได้กำหนดการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 29 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

สำหรับสถานที่จะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง

ครับนับเป็นขั้นตอนการพัฒนาระยะที่ 2 เพื่อนครูเยียวยาอุตรดิตถ์ทั้งเขต1 และเขต2 คงต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับการพัฒนาในวันเวลาดังกล่าว ขออวยพรให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จ

สำหรับสมาชิกครูเยียวยา สพม.39(อุตรดิตถ์)คงต้องรีบประสานงานกับสพป.อุตรดิตถ์ เขต1 โดยด่วนครับผม
เพื่อนสมาชิกคงสบายใจกันแล้วได้รับการพัฒนาแน่นอน เที่ยวสงกรานต์ให้สนุกนะครับ

ขอพลังจงมีแก่ท่าน

สาดน้ำ สาดรัก

02

ครับ ขณะที่อากาศร้อนจัด อุณหภูมิการเยียวยาลดลง(ร้องเพลงรอหนังสือจากเขตพื้นที่)เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทยก็ไกล้เข้ามา ขอให้สุขสันต์ในเทศกาลสงกรานต์ทุกท่านครับ

01

ภาษาคงไม่วิบัตินะครับ
ๅ

หลังเทศกาลแล้วคงต้องเตรียมตัวเข้ารับการพัฒนาครับเจ้านาย

ขอพลังจงมีแก่ท่าน

ของขวัญวันปีใหม่ไทย(สงกรานต์)

 

ครับ นับเป็นของขวัญชิ้นงามแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ทุกสังกัด กคศ.ได้อนุมัติเพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหนังสือ ที่ ศธ 0206.3/ว5 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 

กำหนดการเข้ารับการพัฒนา 
สมัครเข้ารับการพัฒนา ยื่นแบบ พ1 ถึงสำนักงานเขตพื้นที่ ภายในวันที่ 1-20 เมษาย น 2556
หลักฐานประกอบ(แนบเอกสาร)
1 วุฒิบัตรผ่านการสอบประมวลความรู้ (หลักสูตร e-Training)
2 หนังสือแจ้งไม่อนุมัติจากเขตพื้นที่ (มติ อกคศ.หรือหนังสือรับรองว่าตกจาก ผอ.เขตพื้นที่)
3 กพ.7

การดำเนินการพัฒนา พัฒนาตามหลักสูตร จำนวน 5 วัน
ดำเนินการภายในช่วงเวลาวันที่ 21 เมษายน 2556 ถึง 10 พฤษภาคม 2556

การพัฒนาและการประเมิน
1 พัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กำหนด(อบรม 5วัน) 200 คะแนน
2 การปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ สถานศึกษา  (1 ภาคเรียน) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและคณะ 100 คะแนน
3 รายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (15-20 หน้า ภาคผวก 5-10 หน้า 1 เล่ม ไม่เกิน 30 หน้า)100 คะแนน
4 ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ในช่วง1 ภาคเรียน (วิจัยชั้นเรียน คู่มือจัดการเรียนการสอน) 100 คะแนน

เกณฑ์การประเมิน
1 ผลการพัฒนาและผลการประเมินได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ70 (350 คะแนน)
2 มีเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

การจัดทำเอกสาร ส่งเขตพื้นที่ ในช่วงเวลาวันที่ 5-31 ตุลาคม 2556 ผู้ที่จะเกษียณอายุในช่วงเวลาวันที่1-30 กันยายน 2556
1 รายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่                1 รายการ 4 ชุด
2 ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่   1รายการ 4 ชุด

ขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จและได้รับแต่งตั้งเป็นครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ขอพลังจงมีแก่ท่าน

คู่มือการพัฒนา   คลิกเบาๆนะครับ